POLITIKA PRIVATNOSTI

Imajući u vidu da je zaštita Vaših ličnih podataka naš prioritet, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje

Sajt www.cutura.rs, kao rukovalac, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti, a Vašu privatnost štitimo tako što podatke o ličnosti obrađujemo poštujući propise o zaštiti podataka o ličnosti.

Važna informacija

Ponekad obrađujemo i sakupljamo lične podatke U obavezi smo da vas pitamo da li ste saglasni. Ukoliko niste, nažalost nećemo biti u mogućnosti da ispunimo zahteve koje podnesete putem sajta. Ukoliko ste saglasni, koristićemo vaše podatke ISKLJUČIVO u cilju ispunjavanja vašeg zahteva, ili daljih kontakata sa nama u budućnosti (uvek u saglasnosti sa politikom privatnosti ispod).


Politika privatnosti

Poštujemo privatnost svake osobe koja posećuje njegovu Internet stranicu i svi podaci o će biti upotrebljeni da se najpre izvrše usluge koje zahtevate, i potom poboljša način na koji kao kompanija pružamo usluge. Ovo postižemo time što na odgovarajući način koristimo informacije.

Ovi podaci neće biti dostupni nijednoj osobi van naše kompanije. Koristiće se u skladu sa odgovarajućim pravnim odredbama o zaštiti podataka. Koristiće se isključivo u marketinške svrhe za naše proizvode i usluge.

Kao pojedinac imate pravo da saznate koji podatak o vama posedujemo i promenite ga ukoliko je neophodno; takođe imate pravo da se protivite daljem uzimanju podataka i njihovoj upotrebi. Preduzećemo sve mere kako bi ispunili vaše zahteve.

Pokušavamo da vam što je više moguće omogućimo da imate kontrolu nad svojim podacima. U principu, možete da posetite sajt, a da nam ne kažete ko ste, ili otkrivate bilo koji podatak o sebi. Međutim, ponekad, su nam potrebni vaši podaci, kao što su ime i adresa. Namera nam je da vas obavestimo, pre nego uzmemo vaše podatke na Internetu.

Čak i pre registracije, tražićemo anonimne informacije o tome na koji ste način koristili Internet stranicu. Ovo je uobičajena standardna procedura za sve stranice na Internetu. Podaci koji se traže ne otkrivaju vaš identitet, ali mogu da nam budu od pomoći u marketinške svrhe ili da poboljšamo usluge koje nudimo.

Ukoliko odlučite da nam preko sajta date podatke koji su nam potrebni -- kako bismo bili u kontaktu ili stekli pravo na popust, na primer – cilj nam je da vas obavestimo kako ćemo koristiti takve podatke. Ukoliko nam kažete da ne želite da upotrebimo ovaj podatak da bi vas kontaktirali u budućnosti, poštovaćemo vaše zahteve.

Na sajtu mogu da se traže vaši podaci na nekoliko načina; bilo direktno tražeći ih od vas (kao u formularu za registraciju)

Mi ćemo čuvati ove podatke na sigurnom i zaštićenom mestu onoliko dugo koliko smatra da će nam pomoći da razumemo kako možemo da vam bolje budemo na usluzi i poštujemo vaše želje. Zakon može da nas obavezuje da ove podatke čuvamo određeni vremenski period.

Podaci su nam potrebni kako bi nam pomogli da unapredimo pružanje usluga kupcima; želimo da na jednostavan način prilagodimo naše proizvode i usluge vašim praktičnim potrebama.

Ova politika se odnosi na Internet strane koje su napravljene za individulanu upotrebu klijenata i kompanije.

Zaštita privatnosti dece je veoma bitna. Iz tog razloga, nikada ne tražimo ili zadržavamo podatke sa naše Internet stranice onih za koje znamo da imaju manje od 13 godina.

Internet nije siguran sistem i uvek treba da budete oprezni u vezi sa podacima koje otkrivate dok ste onlajn. Lične podatke koje Internet stranice se čuvaju na sigurnom mestu, koje nije dostupno javnosti.

Prava u vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti

Ukoliko smatrate da je sajt www.cutura.rs obradom Vaših podataka o ličnosti prekršila zakonske i druge propise u vezi sa zaštitom ličnih podataka, molimo da se, u vezi sa navedenim, obratite na sledeći E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti sajt www.cutura.rs čuva onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterijum na osnovu kojeg se određuje period čuvanja podataka o ličnosti jeste svrha njihovog prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, zastarelost potraživanja propisana zakonom ili tačno određena odredba zakona ili drugog propisa koja nas obavezuje da određene podatke čuvamo tačno određeno vreme.

Pravila korišćenja sajta

Datum poslednje izmene: 17.11.2021.

Posetom sajta www.cutura.rs prihvatate uslove korišćenja sajta navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu.

SZTR ČUTURA zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene web sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo.

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

Svi detalji, dokumenta, ilustracije i žigovi koji su objavljeni na ovom sajtu su u vlasništvu SZTR ČUTURA. Ništa sadržano na ovoj web stranici se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.

Korišćenje sajta podrazumeva pretraživanje sajta, štampanje sadržaja web stranice ili čuvanje u elektronskom obliku i pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, pod uslovom da sva autorska prava i zaštitni žig SZTR ČUTURA budu sačuvani. Korišćenje bilo kojeg dela ove web stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno.

Garancije

SZTR ČUTURA je prikazao detaljne informacije koje se nalaze na ovom web sajtu koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem saznanju i uverenju, i neprestano nastoji da proširi i ažurira te informacije. Informacije na ovom web sajtu namenjene su isključivo predstavljanju SZTR ČUTURA i njegovih usluga. SZTR ČUTURA ne daje garanciju kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti informacija na ovom web sajtu, bilo izričito ili prećutno. SZTR ČUTURA nema obavezu održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici, niti dostavljanja povezanih ispravki ili dopuna, te Vas stoga molimo da imate na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovom web sajtu pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite.

Ograničena odgovornost

Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovog web sajta izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom web sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni SZTR ČUTURA, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog web sajta ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu.

Takođe, SZTR ČUTURA ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.

Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se poslovni odnos odnos između Vas i SZTR ČUTURA, te niko od koristika ovog sajta ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje SZTR ČUTURA na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim korisnikom ovog sajta.

Web sajtovi trećih lica

Ovaj web sajt sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, SZTR ČUTURA ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova. SZTR ČUTURA ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. SZTR ČUTURA ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim web sajtovima na vlastiti rizik.

Odgovornost korisnika

Korisnik ovog web sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje Bali Detox Centru kao i za nekršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije. Korisnik daje svoj pristanak Bali Detox Centru da objavi takve informacije, kao i da iste koristi u svrhu statističke analize ili za bilo koje druge poslovne svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, razvoj, reklamiranje, prodaju i marketing, bez ikakvog ograničenja i bez ikakve naknade korisniku.

Dostavljanjem informacija korisnik daje garanciju da poseduje vlasnička prava nad poslatim informacijama i materijalom, i da ima pravo, odnosno pristanak za postavljanje privatnih informacija, odnosno materijala, te da korišćenje istih od strane SZTR ČUTURA neće povrediti prava treće strane. SZTR ČUTURA ni u kom slučaju nije obavezi da objavi ili koristi dostavljene informacije ili materijal. Prilikom korišćenja web sajta i bilo kojih informacija ili materijala koji se nalaze na istom, korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa svim primenjivim propisima.

Pravila korišćenja Newslettera

SZTR ČUTURA u dobroj nameri izdaje periodični kratki informator (newsletter) koji će se distribuirati korisnicima websajta koji se prethodno budu registrovali za prijem ovakvih informatora.

Newsletter će se besplatno distribuirati u formi email poruke na adrese svih prethodno prijavljenih korisnika sa učestalošću koju odredi uredništvo websajta a koja ne može biti češća od jednom nedeljno.

Newsletter može sadržati sve informacije koje se nalaze na websajtu (vesti, promotivne ponude SZTR ČUTURA, obaveštenja, promotivne ponude poslovnih partnera, itd.) koje se nalaze na websajtu. Informacije mogu biti prenete sa websajta u kraćoj formi sa mogućnošću linka ka celom tekstu na samom websajtu.

Newsletter će obavezno sadržati informacije o pošiljaocu kao i naznaku da je poslat u skladu sa željom primaoca. Primaocima newsletter-a će biti ostavljena mogućnost momentalne odjave sa liste za prijem i oni o toj mogućnosti moraju biti obavešteni prilikom prijema newsletter-a.

Korisnici sajta imaju mogućnost da se samostalno prijave na listu za distribuciju newsletter-a. U svakom trenutku na sajtu će im biti na raspolaganju unos prijave na listu. SZTR ČUTURA će vršiti proveru prijavljene email adrese i na listu će uvrstiti samo onu email adresu koju korisnik dodatno potvrdi. Pored osnovnog formulara za prijavu, SZTR ČUTURA korisnicima može ponuditi i druge načine prijave u okviru registracije za određene posebne sadržaje na websajtu ili prilikom slanja poruke putem kontakt formulara na sajtu. U tom slučaju prijava na newsletter listu ne može biti podrazumevana opcija, već isključivo korisnik može da je naknadno odabere prihvatanjem ovih posebnih pravila korišćenja newsletter-a.

Odjava email adrese sa liste za newsletter mora biti dodatno potvrđena slanjem verifikacione email poruke korisniku. Nakon brisanja korisnika sa liste SZTR ČUTURA upućuje korisniku email poruku kojom potvrđuje odjavu.

Svim prijavljenim korisnicima SZTR ČUTURA garantuje primenu pravila o zaštiti podataka o ličnosti. Prilikom uređenja newsletter-a i njegove distribucije SZTR ČUTURA će poštovati važeće zakone o oglašavanju i druge koji mogu regulisati tu oblast.

Obaveštenja korisnika

Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa sajtom SZTR ČUTURA, molimo Vas da nas kontaktirate putem kontakt forme na sajtu ili na telefon koji možete pronaći na stranici Kontakt.

Razne odredbe

Ova Pravila korišćenja čine kompletan ugovor između odgovarajućih strana i u potpunosti zamenjuju sve prethodne ugovore, pismene ili usmene, koji se tiču iste tematike. Bilo kakva odstupanja od odredbi ugovora biće efektivna samo ukoliko su načinjena pismeno od strane SZTR ČUTURA.

Promene pravila korišćenja

SZTR ČUTURA može, u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja promeniti ove Uslove korišćenja i bilo koje druge informacije sadržane na ovom websajtu tako što će ažurirati stranicu.

Pristanak na pravila korišćenja

Samim korišćenjem sajta SZTR ČUTURA pristajete na ova pravila i uslove, i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ova Pravila obavezivala. Poznavanje ovih Pravila korišćenja sajta SZTR ČUTURA u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika websajta.

Merodavno pravo i nadležnost

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a nadležni sud u Beogradu.

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analitika
Google Analytics
Accept
Decline
Funkcionalni
Baner
Accept
Decline
Bing
Bing
Accept
Decline