PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „ VAŠ PRAVI KOMŠIJA  “

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „ VAŠ PRAVI KOMŠIJA “

Nagradni konkurs  se organizuje pod nazivom Vaš pravi komšija ( u daljem tekstu:”Nagradni konkurs”)

nagradni konkurs vas pravi komsija ins

Organizator nagradnog konkursa je Privredno društvo za promet i usluge “ČUTURA PLUS” d.o.o. Prokuplje;ul   Ratka Pavlovića  br.151/1,Matični broj:21183687, PIB:109444977(u daljem tekstu Organizator ).Učešće u nagradnom konkursu vrši se isključivo pod ovde navedenim uslovima. Učešćem u nagradnom konkursu izričito se prihvataju  navedeni uslovi učešća.

Nagradni konkurs se sprovodi u maloprodajnim objektima organizatora u periodu od 20.02.2024.godine od 6.00 casova do 20.04.2024. godine do 22.00  casova

Pravo učešća u  nagradnom konkursu imaju punoletna fizička lica  koja su državljani Republike Srbije odnosno  potrošači koji uz odgovor na postavljeno  pitanje dostave tri računa o kupovini robe u maloprodajniim objektima organizatora  sa  iznosom nabavke od najmanje 1.000,00 dinara po računu.

Pravo učešća na Nagradnom konkursu nemaju zaposlena lica  kod Organizatora kao i članovi uže porodice ovih lica (supružnici,vanbračni partneri,deca ,roditelji i druga lica koja sa njima žive na istoj adresi).

Jedan učesnik, koji se identifikuje preko imena i prezimena, adrese i kontakt telefona može da osvoji samo jednu nagradu tokom nagradnog konkursa.

 Za učesce u nagradnom konkursu potrebno je što krativnije odgovoriti na  pitanje sa kupona

"Vaš pravi komšija je market Čutura ,zato što..............? "
Sakupiti tri računa u minimalnom iznosu od po 1000 din iz bilo kog marketa Čutura, isključivo iz perioda trajanja nagradnog konkursa.
Kupon sa odgovorom I račune (sve zapakovanu u kovertu) ubaciti u namenske kutije “Nagradni konkurs : Vaš pravi komšija” postavljene u maloprodajnim objektima organizatora

Da bi učestvovali u nagradnom konkursu potrebno je da nam u predviđenim poljima ispod odgovora na kuponu dostavite Vaše lične podatke, kako bi Vas kontaktirali u slučaju osvajanja nagrade. U tu svrhu potrebni su sledeći podaci: Ime i prezime, adresa /ulica, kućni broj, poštanski broj , mesto/ email i  broj telefona.

Podaci, koji su neophodni za realizaciju nagradnog konkursa, čuvaju se samo u tu svrhu i koriste se samo za taj nagradni konkurs. Podaci se  obrađuju uz poštovanje relevantnih odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Organizator će čuvati podatke o ličnosti učesnika onoliko vremena koliko je,shodno odredbama ovih Pravila,potrebno za sprovođenje Nagradnog konkursa i za dodelu njime predvođenih nagrada ,odnosno onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje zakonskih obaveza Organizatora.Povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka pre završetka  Nagradnog konkursa ili pre završetka dodele nagrada obuhvaćenih Nagradnim konkursom onemogućava dalje učešće na Nagradnom konkursu,odnosno dodelu nagrade tim učesnicima .Podaci se brišu nakon ispunjenja svrhe – sprovođenje nagradnog konkursa.

Odluku  o dodeli nagrada donosi komisija organizatora  na osnovu ispunjenih  pravila

 za učešće  u nagradnom konkursu  i ocene najkreativnijih odgovora na pitanje "Vaš pravi komšija je market Čutura,zato što........ ?”

Spisak nagrađenih dobitnika  se objavljuje vidljivo istaknut u maloprodajnim objektima Organizatora ,kao i na  web sajtu i  društvenim mrežama Organizatora.

 Dobitnici nagrada  se obaveštavaju u roku od najviše 10 dana od donošenja odluke o nagrađenim dobitnicima  i to putem dostavljenog broja telefona. Ukoliko nije moguće stupiti u kontakt sa pobednikom putem telefona, obaveštenje o dodeli nagrade će biti poslato putem emaila. Ukoliko se nagrađeni  ne javi u roku od 7 dana od obaveštenja putem maila,on gubi pravo na nagradu, a po istom postupku će biti izabran sledeći nagrađeni.

 Izbor dobitnika za 250 nagrada vrši se od 20.03.2024., a od 20.04.2024. za još 250 dobitnika, svi odgovori koji nisu osvojili nagradu u izboru od 20.03.2024. ostaju I dalje u takmičenju.

Nagradni fond čini 500 robnih nagrada ; bela tehnika  i mali kućni aparati  marke “Tesla” /10 veš mašina, 10 frižidera, 10 sudomašina, 10 šporeta, 10 mikrotalasnih pećnica, 10 klima, 30 tostera, 50 štapnih miksera, 50 ketlera, 50 ručnih miksera, 30 seckalica, 50 pegli, 50 indukcionih rešoa, 50 blendera, 50 multipraktika, 30 cediljki

Nagrada se ne može zameniti za novac ili drugu robu niti preneti na treće lice.Nagrade se preuzimaju lično uz uvid u ličnu kartu zbog potvrde identiteta I uspunjenosti uslova punoletnosti, u prodajnim objektima Organizatora.

Ućesnici u  Nagradnom konkursu saglasni su da se ,ukoliko postanu dobitnici nagrade,njihov lik i određeni lični podaci(ime,prezime,fotigrafija,komentar i odgovori na pitanja)mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade i bez ikakvih vremenskih i teritorijalnih i drugih ograničenja u obliku štampanog ,zvučnog,foto i video materijala.    

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora konkursa prema nagrađenim učesnicima.

Pravila učešća u nagradnom konkursu biće objavljena i dostupna pod nazivom Pravila nagradnog konkursa “Vaš pravi komšija” na sajtu organizatora  www.cutura.rs

Ova Pravila stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo danom objavljivanja na zvaničnom web sajtu i društvenim  mrežama Organizatora.

Učestvovanjem u ovom Konkursu učesnici prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Organizator zadržava pravo da izmeni uslove učešća i da nagradni konkurs obustavi u celosti ili periodično ako nastupe teškoće koje ugrožavaju integritet nagradnog konkursa.

U slučaju bilo kakvih nesporauzuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradnog konkursa između Organizatora i učesnika,nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće za rešavanje spora biće nadležan sud Prokuplju.

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analitika
Google Analytics
Accept
Decline
Funkcionalni
Baner
Accept
Decline
Bing
Bing
Accept
Decline